Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů

Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů, a to pro oblast institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Výbor zejména:

– předkládá Radě návrhy opatření směřujících k zajištění institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů,
– za účelem koordinace postupů v oblasti zajišťování institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy a územní samosprávy), odbornou veřejností a nestátními neziskovými organizacemi,
– sleduje statistické údaje o rovnosti žen a mužů v rámci institucionálního zabezpečení,
– zpracovává pro Radu koncepční podklady, stanoviska a doporučení k návrhům právních předpisů v oblasti institucionálního zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Statut Výboru. Plán práce výboru: 20162017201820192020.

Seznam členek a členů výboru je k dispozici zde.

Zápisy z jednání výboru dostupné zde: Výbor pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů.