Strategie 2021 - 2030

Vláda 8. března 2021 schválila Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030. Dokument formuluje opatření nutná pro zvýšení kvality života žen i mužů v Česku na úroveň srovnatelnou s ostatními evropskými státy. Navrhovaná opatření reagují i na pandemii covid-19, která řadu genderových nerovností ještě více prohloubila.

Vláda symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne žen schválila novou strategii rovnosti žen a mužů. „Strategie byla na vládu předkládána bez rozporu, což znamená, že ostatní ministerstva s jejím zněním souhlasí. Bylo tak završeno naše dvouleté úsilí na přípravě tohoto zásadního dokumentu, který by měl přinést zlepšení života žen, ale i mužů, v naší společnosti,“ řekla Helena Válková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Odstraňování nerovností v osmi společenských oblastech
V rovnosti žen a mužů Česká republika dlouhodobě zaostává za průměrem Evropské unie. Genderové nerovnosti přitom mají negativní dopad na kvalitu života žen i mužů. V osmi oblastech společenského života proto připravil Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády konkrétní opatření ke snížení genderových nerovností. Jedná se o opatření v oblasti Práce a péče, Rozhodování, Bezpečí, Zdraví, Poznání, Společnost, Vnější vztahy a Instituce.

Dokument reflektuje i aktuální vývoj způsobený pandemií covid-19. Podle dat Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu při CERGE-EI měla krize tvrdší dopad na ekonomické postavení žen a na jejich psychické zdraví. V loňském roce přibylo 32,8 tisíc nezaměstnaných žen a 19,6 tisíc nezaměstnaných mužů, ženy také ve větší míře doplácejí na zavření škol, školek a dětských skupin. Během karantény stoupl počet případů domácího násilí – pomáhající organizace loni vykázaly až o 40 % více obětí.

„Strategie přináší opatření, která pomohou narovnávat postavení mužů a žen v souvislosti s rodičovstvím, zajistí větší dostupnost školek a jeslí, zvýší transparentnost mezd, povedou ke zvýšení podílu žen na veřejném rozhodování, zlepší dostupnost služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí, podpoří osvětu v boji proti genderovým stereotypům,“ představil příklady cílů strategie Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.

„Přijetí strategie povede k tomu, že stát bude na specifické potřeby žen a mužů více pamatovat. K podpoře rovnosti žen a mužů by měly přispět i nové finanční nástroje, ať už jde o příští období EU fondů či připravovaný Národní plán obnovy,“ doplnil Radan Šafařík.

SDÍLEJTE

Přečtěte si zkrácenou strategii online

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.