Strategické dokumenty

Rovností žen a mužů, návrhy na její podporu v různých oblastech života a fungování společnosti a souvisejícími problémy, jako je například domácí násilí, se zabývají dokumenty: Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 a Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014–2020. Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů od roku 2016 si můžete stáhnout zde.

V rámci projektu z Norských fondů  „Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života“ (NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014) byla vydána Brožura o institucionálním zabezpečení rovnosti žen a mužů v České republice a Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, která reaguje na požadavky Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen, směřované České republice. Součástí brožury jsou také základní informace o Úmluvě pro českého čtenáře a samozřejmě její plné znění. Elektronickou verzi brožury si můžete stáhnout zde.