Analýzy

Součástí projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žena a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života zpracovávaného Odborem rovnosti žen a mužů a podpořeném grantem z Norska bylo též vyhotovení následujících analýz:

Analýza mediálního zobrazování genderově podmíněného násilí


Analýza genderově podmíněného kybernásilí v ČR


Analýza kvality a dostupnosti specializovaných pobytových sociálních služeb pro dospělé oběti domácího násilí I a II


Analýza postojů původců a původkyň domácího násilí a práce s nimi


Analýza výskytu a latence domácího násilí v partnerských vztazích


Analýza ekonomických dopadů domácího násilí

Vstupní analýza zohledňování genderové perspektivy a problematiky genderově podmíněného násilí při realizaci české azylové politiky (analýza v současnosti prochází finální editací, k dispozici bude během následujících dnů).


Analýza existujících výzkumů v ČR v oblasti partnerského násilí


Trendy sociálně politických mechanismů ovlivňujících genderové vztahy

Publikace

V rámci projektu z Norských fondů pod názvem Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Úřad vlády ČR spolupracuje také s Českým statistickým úřadem na vydání publikace Zaostřeno na ženy a muže. Aktuální verzi ve formátu PDF i archiv z předchozích let najdete na stránkách ČSÚ.